MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ETAPIE REJONOWYM

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIASTA POZNANIA

Odbędzie się on 06.04.2017r. godz.1600

w
Szkole Podstawowej nr 79 w Poznaniu
ul. Jesionowa 14
(wejście od ulicy Jarzębowej)
tel./fax. (0–61)832 – 14 – 12

Prosimy o przesyłanie nazwisk uczniów (czwartoklasisty, piątoklasisty i szóstoklasisty), którzy wygrali etap szkolny do 30.03.2017r.
Prosimy także podać nazwiska uczących ich nauczycieli polonistów.

Adres internetowy naszej szkoły:
szkola79@poczta.onet.pl

(Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej głównego organizatora SP nr 18: www.sp18.poznan.pl)

11.04.2017r. – ogłoszenie wyników etapu rejonowego
25.04.2017r. – finał w SP nr 18 o godz. 16.00
09.05.2017r. – rozdanie nagród w SP nr 18 o godz. 16.00

ZAPRASZAMY