REGULAMIN ŚWIETLICY

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.

W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia oraz noszenie masek (jest to strefa wspólna, w której mieszają się dzieci z różnych klas).

Opłata dobrowolna za cały rok wynosi 50 zł i jest przeznaczona na bieżące potrzeby uczniów. Proszę o przekazywanie opłaty przez dzieci w zaklejonej i podpisanej kopercie.

REGULAMIN ŚWIETLICY