SPRZĄTANIE ŚWIATA – KONKURS PLASTYCZNY

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w związku z 28. edycją Sprzątania Świata „Myślę, więc nie śmiecę. Cały rok”. Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.  Partnerem  Organizatora  jest  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  Sp.  z  o.o. w Poznaniu.

Przedmiotem konkursu  jest stworzenie przez uczestników -uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania -prac plastycznych związanych z ideą promowania tematyki konkursu –„Myślę, więc nie śmiecę. Cały rok.”

Prace  konkursowe  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną  (rysowanie,  malowanie, wyklejanie,  wydzieranie,  itp.),  w  formacie  A4, w układzie pionowym,  w  formie  płaskiej  (nie przestrzennej) i mają promować ideę nie śmiecenia oraz troskę o środowisko w różnych porach roku, w związku z czym prace powinny nawiązywać swoim przekazem do pór roku, pozwalającym na wyraźne  ich  rozróżnienie,  z  tym,  że  pojedyncza  praca  musi  odnosić  się  wyłącznie  do  jednej, konkretnej pory roku.

Prace podpisane na odwrocie należy przekazywać do pani Magdaleny Sieczkarskiej do 30 września 2021 roku.

Magdalena Sieczkarska