“ANTYMINA. NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ”

W dniu 24.10 br. uczniowie klas V-VIII wzięli udział w  zajęciach profilaktycznych w ramach artystycznego projektu “Antymina. Nie daj się wysterować na minę”, którego celem jest zbudowanie  wśród dzieci i młodzieży świadomości o  zdrowotnych i społecznych konsekwencjach wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia.

W trakcie 100-minutowej prelekcji prowadzonej przez wykwalifikowanych i doświadczonych profilaktyków uczniowie pozyskali, na podstawie prawdziwych historii, które przydarzyły się osobom będącym w podobnym do ich wieku, informacje na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą różne używki. Zajęcia miały ciekawą i przystępną formę, ponieważ zostały wzbogacone o występ muzyczny. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszury informacyjne, a chętne osoby także autografy. Zajęcia bardzo podobały się uczniom oraz nauczycielom.

Aneta Baranowska