Dzień Edukacji Narodowej

Dyrekcja Szkoły informuje, że zgodnie z Art. 74 Karty Nauczyciela dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
W tym dniu będą tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.