EDUKACJA GLOBALNA

Nasza szkoła realizuje projekt “Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, we współpracy z ORE i MSZ. Projekt  ma na celu kształtowanie postaw dzieci i młodzieży opartych na uniwersalnych wartościach oraz rozwijanie kluczowych kompetencji istotnych  w procesie uczenia się. W ramach działań projektowych szkoła współtworzy regionalną  sieć certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej i uzyskała tytuł Lidera EG.  Liderzy są przygotowani do pracy z zespołami nauczycieli w szkole przez koordynatorów – trenerów  regionalnych edukacji globalnej wpisanych na listę ORE-MEN-MSZ (lista na stronie projektu www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl).

Więcej www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

Marzanna Chobot – Kłodzińska