„POŻEGNANIE LATA-POWITANIE JESIENI”. PIERWSZY WRZEŚNIOWY FESTYN SZKOLNY.

Zapowiadany jako „Pożegnanie lata – powitanie jesieni” nasz szkolny festyn odbył się w ostatnim dniu września.  Dopisało wszystko: i pogoda, i frekwencja, i dobry humor (zwłaszcza szczęśliwcom, którzy w loterii fantowej wygrali główne nagrody).  Powodzenie tego niełatwego przedsięwzięcia zawdzięczamy owocnej współpracy rodziców, nauczycieli i naszych dzieci. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy  zaangażowali się w realizację naszej imprezy. Ogromne podziękowania kierujemy także do sponsorujących nas firm: Akademii Piłkarskiej Polish Soccer  Skillis, firmy ubezpieczeniowej Pramerica Życie S.A., „Chaty Polskiej” oraz do Rady Rodziców, która ufundowała trzy nagrody główne. Wydaje nam się, że cel, który przyświecał organizacji festynu, a którym była integracja środowiska szkolnego z lokalnym, możemy uznać za zrealizowany. Wyrazem tego jest odniesiony finansowy sukces. Udało nam się bowiem zebrać rekordową kwotę 6631,50 zł. Najwięcej pieniędzy zebrały kolejno klasy 3b (wychowawca pani Hanna Rzanna-Antkowiak), 2c ( wychowawca pani Ewa Matusik)  i 3a ( wychowawca pani Halina Beczkowska). Gratulujemy! Uzbierana suma – zgodnie z zapowiedzią – przeznaczona zostanie na zakup projektora. Mamy nadzieję, że po tak udanym początku, przyjdzie czas na kontynuację tego projektu w przyszłości. Pomysły czekają już na realizację.

Loading Images
wpif2_loading
h6.jpg
f9.jpg
c2.jpg
c4.jpg
d7.jpg
d5.jpg
h7.jpg
bb1.jpg
d6.jpg
g2.jpg
b9.jpg
bb6.jpg
c6.jpg
c7.jpg
gg2.jpg
bb9.jpg
ff3.jpg
c5.jpg
bb3.jpg
gg6.jpg
g5.jpg
bb5.jpg
b1.jpg
f6.jpg
g6.jpg
b6.jpg
g7.jpg
h3.jpg
b4.jpg
g1.jpg
bb7.jpg
f2.jpg
gg1.jpg
g9.jpg
ff2.jpg
h4.jpg
b5.jpg
c3.jpg
d8.jpg
g4.jpg
ff4.jpg
f7.jpg
bb4.jpg
a2.jpg
d1.jpg
c1.jpg
bb2.jpg
dd6.jpg
c9.jpg
bb8.jpg
ff8.jpg
gg5.jpg
h8.jpg
ff5.jpg
cc1.jpg
b7.jpg
f1.jpg
f3.jpg
gg4.jpg
c8.jpg
d9.jpg
h1.jpg
g3.jpg
b8.jpg
f4.jpg
ff7.jpg
ff1.jpg
d4.jpg
f8.jpg
f5.jpg
a1.jpg
g8.jpg
b3.jpg
gg3.jpg
d2.jpg
ff6.jpg
d3.jpg
cc2.jpg
b2.jpg
h2.jpg
h5.jpg
e1.jpg

Fot. Małgorzata Jurga