INSTALING – SKUTECZNA NAUKA SŁÓWEK

Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesji powtarzania materiału.
Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.

https://instaling.pl/

INSTALING – opracowanie Anna Cichosz, Agnieszka Kursa, Justyna Winkel