KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 r. – podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.  – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2019 r. (aktualizacja 13 czerwca 2019r.)

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Żródło: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-2018-2019.html

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

11 września 2018r. godz.17:00 zebrania z rodzicami/godz.18:30 spotkanie Rady Rodziców w stołówce szkolnej

23 października 2018r. godz. 17:00 spotkanie Rady Rodziców 18:00- 19:30 zebrania z rodzicami i konsultacje dla rodziców

4 grudnia 2019r. godz. 18:00 – 19:30 konsultacje dla rodziców

8 stycznia 2019r. godz. 18:00 wywiadówki (przekazanie informacji na temat ocen semestralnych)

26 marca 2019r. godz. 18:00 – 19:30 zebrania z rodzicami i konsultacje dla rodziców

14 maja 2019r. godz. 18:00 – 19:30 zebrania/konsultacje dla rodziców

WAŻNE TERMINY:

22 września 2018r. FESTYN SZKOLNY ( w godzinach 10:00 – 14:00)

1 listopada 2017r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 stycznia 2018r. NOWY ROK (dzień ustawowo wolny od zajęć)

28 stycznia 2019r. ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO SEMESTRU

1 maja 2019r. ŚWIĘTO PRACY (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2019r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 listopada 2018r. – piątek (odpracowany 22 września 2018r.)

UWAGA ! Decyzją Dyrektora z dnia 25 kwietnia 2019r., dzień 2 maja 2019r. (czwartek) będzie normalnym dniem nauki.