KLASY ÓSME- ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w piątek 31 lipca 2020 oraz w poniedziałek 4 sierpnia 2020 według harmonogramu:

godzina 9.00- 9.30  klasa 8b numery od 1 do10
godzina 9.30-10.00 klasa 8b numery od 11 do 20
godzina 10.00-10.30 klasa 8b numery powyżej 20
godzina 10.30-11.00 klasa 8c numery od 1 do 10
godzina 11.00-11.30 klasa 8c numery od 11 do 20
godzina 11.30-12.00 klasa 8c numery powyżej 20.

Do szkoły wchodzimy w maseczkach od strony ulicy Jarzębowej i zaświadczenie odbieramy w sekretariacie szkoły. W szkole zachowujemy
bezpieczną odległość 1.5 metra. Przynosimy własny długopis.