KOLEJNE NOWOŚCI DZIĘKI RADZIE RODZICÓW

Dziękuję Radzie Rodziców za zakup kolejnych popularnych wśród młodych czytelników pozycji, które już zostały „zaklepane” na wakacje!

Małgorzata Urbaniak