KONKURS MATEMATYCZNY “ALFIK”

Dnia 22 listopada 2023roku odbędzie się w naszej szkole konkurs Alfik Matematyczny. To popularny ogólnopolski konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych od klasy 1 do 8  i szkół ponadpodstawowych. Motywuje on  uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs dla klas 1-8 szkół podstawowych jest w  postaci testu jednokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata 14zł u nauczyciela matematyki. Zachęcam do udziału w konkursie.

Anna Soszyńska