Konkurs plastyczny “dzieci mówią NIE w kontakcie z obcymi”

Odpowiadając na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu, uczniowie klas I – III przebywający w świetlicy szkolnej, pod okiem p.Małgorzaty Budzińskiej oraz pedagog p.Iwony Wyrwińskiej,przygotowali prace na konkurs plastyczny  “dzieci mówią NIE w kontakcie z obcymi“. Do konkursu zgłoszono dwie prace:

autor: Mikołaj Gostyński

autor: Tymek Choma

Cele konkursu:

  1. Zwrócenie uwagi dzieci na możliwe zagrożenia w kontaktach międzyludzkich bez wiedzy rodziców, w tym z osobami nieznajomymi
  2. Utrwalanie wiedzy przekazywanej podczas zajęć, w tym przestrzegania zasad:
  • nie wsiadaj do samochodu nieznajomego
  • nie otwieraj drzwi nieznajomemu
  • nie nawiązuj rozmowy z nieznajomym
  1. Rozwijanie u dzieci umiejętności powiedzenia „NIE”
  2. Wpojenie dzieciom konieczności bezzwłocznego poinformowania rodziców lub osoby zaufanej o próby ich skrzywdzenia, w tym przez osobę nieznajomą.

Wyniki:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Komendanta SMMP. Szkoły uczniów biorących udział w konkursie, zostaną poinformowane o terminie ogłoszenia wyników i wręczenia laureatom nagród w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania (planowany termin: 12 grudnia br. godz. 10.00)