LEKCJA PROFILAKTYCZNA NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

W dniu 28.10 br. uczniowie VII i VIII klas w ramach programu “Poznań uzależniony od profilaktyki” wzięli udział w lekcji prowadzonej przez p. psychologa Tomasza Szudlę. W jej trakcie zostały omówione przyczyny, konsekwencje oraz fazy uzależnień wśród młodych ludzi oraz obalone popularne mity na temat uzależnień. Lekcja miała charakter pogadanki wzbogaconej projekcją filmu “Nuggets” oraz ćwiczeniem, w którym uczestniczyli chętni uczniowie. Na koniec wszystkie osoby biorące udział w zajęciach otrzymały ulotki informacyjne przygotowane przez Urząd Miasta Poznań.
Aneta Baranowska
Loading Images
wpif2_loading
IMG_20191028_083814.jpg
puop.png
IMG_20191028_091617.jpg
IMG_20191028_081128.jpg
IMG_20191028_081512.jpg
IMG_20191028_083519.jpg