NABÓR

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 04 – 20.03.2019r

Więcej informacji pod adresem  http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 TERMINY:

07-30.03.2018r. – składanie zgłoszeń do obwodowych szkół podstawowych

19-30.03.2018r. – składanie wniosków i oświadczeń (dla dzieci spoza obwodu)

Szczegóły oraz stosowne dokumenty dostępne na https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Nabór do oddziału przedszkolnego
Nabór do klas pierwszych