NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dnia 12 kwietnia rozpoczyna się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Dokumenty do pobrania oraz możliwość wypełnienia wniosku będzie udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj od 12 kwietnia.

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 12 – 30 kwietnia. Tak samo jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniali elektronicznie i wysyłali skanem do szkoły pierwszego wyboru. W sytuacji, kiedy rodzice nie mają możliwości skorzystania z opcji elektronicznego wypełnienia wniosku/zgłoszenia można podejść osobiście do sekretariatu szkoły.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub dostarczyć osobiście.  Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) zsp3@poczta.onet.pl lub dostarczali osobiście, zachowując wszelkie środki ostrożności. Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają  procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) – 50 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 12-30 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 22 kwietnia – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej, godz 15.00 – dziewczynki, godz 16.00 – chłopcy
 • 28 kwietnia – wyniki prób sprawnościowych
 • 11 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 11 – 13 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 17 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 14-15 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.

W razie pytań prosimy o kontakt:  nr 513 155 109 lub zsp3@poczta.onet.pl

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021_2022

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021_2022

Uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców