NAUCZANIE HYBRYDOWE KLAS 4-8

Od 17 do 28 maja klasy 4-8 uczą się hybrydowo.
W pierwszym tygodniu od 17 do 21 maja przychodzą do szkoły klasy :
4b, 5a,5b,7a,7c,7d,8a,8b.
Pozostałe klasy mają w tym tygodniu zajęcia on-line.
W drugim tygodniu od 24 do 28 maja do szkoły przychodzą klasy :
4a,4b,4c,5a,5b,6b,6c,6d
Pozostałe klasy z wyjątkiem klas 8 w dniach egzaminów (25-27) mają wtedy lekcje on-line. Klasy 8 mają lekcje on-line tylko 24 i 28 maja.
Klasy uczą się w swoich salach .Uczniowie nie przechodzą przez stołówkę.
W dniach 25-27  niektóre klasy  mają zmieniony plan. Wychowawcy poinformują uczniów.