NAUKA ZDALNA OD 22 MARCA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od

22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie klas I – VIII.

Plan zajęć zdalnych znajduje się na stronie platformy edukacyjnej naszej szkoły.

Przedszkola i oddział przedszkolny w szkole będą pracowały na dotychczasowych zasadach.

Dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców  (wniosek 19.03.2021 )

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. :

file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/rozporzadzenie_dz_u_poz_502.pdf