BEZPIECZNE WĘDRÓWKI “OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”

Od stycznia uczniowie klasy 2b realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki”.  Jego celem jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów dotyczącej świata finansów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości. Uczą się gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu.