OFERTA DZIAŁAŃ PPP 2021/2022

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami, nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

 

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 296/298 (mniejszy budynek przy pętli tramwajowej)

tel. 061 670 40 38 – sekretariat

Mail: sekretariat.p6@zppp2.pl

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP6

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

W PPP6 stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

 1. Dyżur Przewodniczącego Zespołu Orzekającego

Szanowni Państwo,

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego – p. Magdalena Rudzińska dyżuruje dla Was w każdy wtorek w godz. 15.00-17.30

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

 1. Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów/logopedów szkół i przedszkoli (na terenie poradni, online).
 • Inne spotkania (według potrzeb).
 1. Zajęcia terapeutyczne
 • Terapia i wsparcie psychologiczne(w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak (indywidualna terapia behawioralno-poznawcza dla dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i emocji, ADHD)
 • mgr Izabela Szeszuła
 • mgr Weronika Peplińska
 • Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Zuzanna Szczepańska
 • mgr Magdalena Rudzińska
 • Terapia logopedyczna:
 • mgr Marta Cholewa
 • mgr Magdalena Tomaszewska (możliwość zorganizowania warsztatowych zajęć grupowych)
 • mgr Dorota Madalińska (możliwość zorganizowania warsztatowych zajęć grupowych)
 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Sabina Dobrzykowska
 1. Spotkania indywidualne dla rodziców:
 • Mediacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców – w zakresie postaw rodzicielskich i systemu wychowawczego, wsparcie rodziców w sytuacji rozstania, sytuacji kryzysowych.
 • mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak
 • Mediacje pomiędzy rodzicami a dorastającym dzieckiem – pomoc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych, wsparcie w komunikacji pomiędzy rodzicem a nastolatkiem.
 • mgr Sabina Dobrzykowska
 • „Szkoła dla Rodziców” – zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze i komunikacyjne rodziców.
 • mgr Anna Grzegorek

W sytuacji potrzeby uczestnictwa w w/w spotkaniach i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi.

 1. Zajęcia warsztatowe:
 • Zajęcia dla uczniów wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas VIII, dotyczą rozpoznania własnych zasobów, predyspozycji osobowościowych, zainteresowań w obliczu podjęcia decyzji związanej z wyborem szkoły ponad podstawowej.

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj lub p. Magdaleną Rudzińską – prowadzącymi.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów – w zakresie wyrażania swoich emocji (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów – w zakresie technik radzenia sobie ze stresem (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV/V – w zakresie profilaktyki uzależnień oraz cyberprzemocy (na terenie szkół)
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Szkoły/ psychologa/pedagoga z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli i rodziców w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z prowadzącą.

 1. Doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII (na terenie szkoły/online – wspomagające w procesie rekrutacji)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 1. Coaching dla rodziców:
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 1. Wspomaganie szkół/przedszkoli:
 • Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu wrześniu/październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Pandemia, w której żyjemy nie pozwoliła nam w tym roku spotkać się osobiście, czego niezmiernie żałujemy!

Nasi pracownicy na bieżąco kontaktują się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach. Jesteśmy dla Państwa nadal dostępni indywidualnie i w małych grupkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń funkcjonuje – Grupa współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli – podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikowania się z rodzicami uczniów (na terenie szkół/przedszkoli)
 • mgr Sabina Dobrzykowska,
 • mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.

 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli – „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?” Metoda konstruktywnej konfrontacji. (na terenie szkół)
 • mgr Sabina Dobrzykowska,
 • mgr Barbara Ziętek-Grześkowiak

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej (lub grupy nauczycieli) – w zakresie realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach ppp. (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła,
 • mgr Zuzanna Szczepańska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o pismo Dyrektora placówki do Dyrekcji ZPPP2. W dalszej kolejności, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pedagoga/psychologa lub wychowawcy z prowadzącymi.