ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  – 1 września 2021 .

Wszyscy uczniowie od kl. 2 – 8  – wchodzą do szkoły bez rodziców,    (ewentualnie może wejść 1 rodzic w maseczce z dzieckiem niepełnosprawnym zachowując dystans 1,5 m)

Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Klasy 0,1 wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Klasy 2, 3, 4  i  5b wchodzą od strony ulicy Jarzębowej,

Klasy  5a, 5c i klasy 6, 7  i  8 wchodzą od strony ulicy Jesionowej.

Nie ma możliwości przechodzenia przez stołówkę szkolną!

O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta rozpoczynająca nowy rok szkolny w Kościele NMP na Świerczewie.

 Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego

Klasa Wychowawca Sala

 

 

Godzina
0 p. Kortus,                      p. Szymańska Sala 41                                      wejście do szkoły od strony boiska,    z dzieckiem może wejść 1 rodzic w maseczce, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 

9.30
1a p. Jóźwiak Stołówka,                                                   wejście do szkoły od strony boiska, z dzieckiem może wejść 1 rodzic w maseczce, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 

9.00
1b p. Staszewska Stołówka,                                   wejście do szkoły od strony boiska, z dzieckiem może wejść 1 rodzic w maseczce, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 

10.00
1c p. Matusik Stołówka,                                             wejście do szkoły od strony boiska, z dzieckiem może wejść 1 rodzic w maseczce, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

 

11.00
2a p.  Beczkowska

 

42 9.30
2b p. Rzanna – Antkowiak 33

 

 

9.30
2c p. Torzewska

 

31 9.30
3a p. Dobrzyńska

 

36 9.00
3b p. Jurga

 

35 9.00
3c p. Ratajczak -Drywa

 

34 9.00
4a p. Kaczmarek

 

23 10.00
4b p. Grabowska

 

19 10.00
4c p. Kemnitz

 

22 10.00
5a p. Haremska -Surdyk

 

11G 10.30
5b p. Sosnowska

 

20 10.30
5c

 

p. Kursa 13G 10.30
6a p. Urbaniak

 

3G 10.00
6b p. Weber -Sobiech

 

20G 10.00
7b p. Łopka

 

22G 9.30
7c p. Winkel

 

23G 9.30
7d p. Soszyńska

 

12G 9.30
8a p. Krawczyk

 

19G 9.00
8c p. Radzimski

 

15G 9.00
8d

 

p. Bednarska 16G 9.00