„SKARPETKOSTWORY” – WERDYKT KONKURSU

6 kwietnia na stronie Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Poznaniu ukazał się werdykt Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego pod hasłem „Skarpetkostwory”.

Jury przyznało wyróżnienie Annie Malcherek, uczennicy klasy 4a, za pracę „TUK-ANKA”.

W publikacji pokonkursowej możemy podziwiać także prace: Weroniki Legawiec, uczennicy klasy 4c, Mai Kendakji, uczennicy klasy 5b, Sany Kendakji, uczennicy klasy 6d oraz Izabeli Stanisławskiej, uczennicy klasy 6d.

Uczestnikom konkursu składamy wyrazy uznania za fascynujące realizacje!

Monika Mazurkiewicz

Werdykt oraz publikacja pokonkursowa na stronie: https://www.mdk2.pl/aktualnosci2/aktualnosci/1380-werdykt-i-ogolnopolskiego-konkursu-rekodziela-artystycznego-pod-haslem-skarpetkostwory.html