SPOTKANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODĄ

28 kwietnia w szkole dla klas drugich, klasy  III b i III d odbyła się lekcja edukacyjna nt. Woda jako warunek niezbędny do życia. Zajęcia prowadziła pani Eliza Mikołajewska-Maruszyńska z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Podczas zajęć uczniowie utrwalili wiadomości o krążeniu wody w przyrodzie oraz dlaczego woda jest niezbędna do życia. Na zakończenie wypełnili karty pracy. Również w marcu odbyła się lekcja edukacyjna nt. Odpady komunalne jako problem i zagrożenia dla środowiska naturalnego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas: III a, III c, oraz IV a, VI b, VI c.

 

Loading Images
wpif2_loading