KOMUNIKAT

Przypominamy, że Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, dlatego 14 października szkoła zapewnia wyłącznie opiekę w świetlicy.

Deklaracje pobytu dziecka na zajęciach opiekuńczych w świetlicy w dniu 14 października 2019r. (poniedziałek) należy złożyć do dnia 9 października u wychowawcy klasy.