KOMUNIKAT ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uprzejmie prosimy Rodziców dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej o dobrowolną składkę na zakup materiałów plastycznych i pomocy naukowych, z których dzieci będą korzystały w ciągu całego roku szkolnego.

Bardzo prosimy o jednorazową wpłatę 50 zł. Pieniądze prosimy przekazać przez dzieci nauczycielowi w świetlicy w podpisanej i zaklejonej kopercie (imię ,nazwisko i klasa dziecka).

Liczymy na dobrą i przyjemną współpracę w tym niełatwym roku