UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W związku pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty p. Wiesława Banasia i pismem brokera NORD PARTNER, dotyczących sposobu zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych miasta Poznania w roku szkolnym 2018/2019 oraz o równym traktowaniu firm konkurencyjnych, oferujących możliwość ubezpieczenia dzieci w systemie elektronicznym (pisma w załączeniu), zamieszczamy na stronie internetowej szkoły materiały informacyjne oraz linki do stron, gdzie można zapoznać się z ofertą i dokonać zakupu w w/w formie polisy AXA Ubezpieczenia T.U.i R. S.A. reprezentowanego przez Bezpieczny.pl i/lub polisy GENERALI T.U. S.A. reprezentowanego przez Bezpieczni.pl
Rada Rodziców z proponowanych ofert firm ubezpieczeniowych wybrała firmę Inter Risk, jako najkorzystniejszą.
Składka na rok szkolny 2018/19 wynosi 72 zł (w tym koszty leczenia i pobyt dziecka w szpitalu).
Zainteresowane osoby, chcące ubezpieczyć dziecko proszone są o osobiste podpisanie deklaracji w pokoju nr 5 (od strony Jesionowej).
W załączeniu Ogólne Warunki Ubezpieczenia i informacje dotyczące programu.