UBEZPIECZENIE

Szanowni Rodzice,

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną i wynikające z niej ograniczenia, przedstawiamy pomysł ubezpieczenia dzieci NNW na rok szkolny od 01-09-2020 do 31-08-2021 „Pakiet szkoła 2020/2021″.

Proponujemy  kontynuację obowiązujących polis NNW dzieci, zawartych w Interrisk TU SA w ramach Pakietu szkoła 2019/20 – z identycznym zakresem i niezmienionymi składkami za osobę.

Suma ubezpieczenia wynosi 20.000 złotych. Składka na dziecko 47 zł. Płatna do 10.10.2020r. Odliczoną kwotę proszę dostarczać w kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza dziecko.

Składkę przekazujemy wychowawcy klasy.

W związku z brakiem możliwości kontaktu bezpośredniego z ubezpieczonym lub osobą działającą w jego imieniu, nie ma konieczności składania podpisu na „Deklaracji o przystąpieniu do zbiorowego ubezpieczenia” jak w latach poprzednich.

     

      W załączeniu: