UWAGA KONKURS! “ESA DLA OSE”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół, które są podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i jednocześnie przystąpiły do projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa, realizowanego przez NASK.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej, w której Uczestnik odniesie się do problemu zanieczyszczenia powietrza i w interesujący sposób zaapeluje o aktywne przeciwdziałanie problemowi smogu, w formie zgodnej z właściwą Uczestnikowi kategorią wiekową:

  1. uczniowie klas I–III szkół podstawowych – zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie graficznym;
  2. uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych – mem, GIF lub film o długości maksymalnie 30 sekund, przygotowane przy użyciu dostępnych aplikacji;
  3. uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji;
  4. uczniowie szkół ponadpodstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji;
  5. uczniowie szkół specjalnych – zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie graficznym; (dalej: „Praca konkursowa”).

Czekamy na prace, w których uczniowie w interesujący i twórczy sposób pokażą problem smogu oraz zaapelują o aktywne działanie na rzecz czystego powietrza!

Plik zawierający Pracę Konkursową powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: tif, tiff, bmp, jpg, jpeg, gif, png, eps, raw, cr2, nef, orf, sr2, mp4, mov, wmv, flv, avi, avchd, webM, MKV. Rozmiar załączonego pliku zawierającego Pracę Konkursową nie może przekraczać 200 MB.

Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną indywidualnie stworzoną Pracę konkursową.

 Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  1. zgodność z tematem;
  2. wprowadzenie elementu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza;
  3. oryginalność i pomysłowość.

Czas trwania konkursu: 29 marca – 9 maja 2021 r.

Nagrody: klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, powerbanki i gadżety z logo ESA.

Zgłoszenia w konkursie dokonuje nauczyciel, dlatego proszę o informację od zainteresowanych uczniów do dnia 19.04.2021.

Magdalena Sieczkarska