IN THE LAND OF THE KANGAROO – KONKURS W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas V – VII do wzięcia udziału w konkursie międzyszkolnym na prezentację multimedialną w języku angielskim, wykonaną w programie Power Point. Tematem prezentacji w tegorocznej edycji jest AUSTRALIA. Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu. Termin dostarczania prac konkursowych na płycie CD – 09.04.2018r.

REGULAMIN:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej.
 • Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną wykorzystując program Power Point.
 • Jedną prezentację może tworzyć maksymalnie 2 uczniów.
 • Każda szkoła przeprowadza wewnętrzne eliminacje i przesyła do szkoły maksymalnie trzy prezentacje.
 • Uczniowie tworzą slajdy związane z Australią. Organizator konkursu nie narzuca szczegółowej tematyki prezentacji, ma ona dotyczyć kontynentu / kraju Australii.
 • Liczba wszystkich slajdów (włączając w to slajd tytułowy) nie może przekraczać 8 (w przypadku większej ilości slajdów praca zostanie zdyskwalifikowana)
 • Jeden ze slajdów powinien zawierać filmik nakręcony przez autora/autorów pracy, będący WYWIADEM z jedną postacią związaną z Australią (np. z piosenkarzem , sportowcem, aktorem, zwierzęciem związanym z Australią?).  W filmie, oprócz autora/autorów prezentacji wystąpią zatem  osoby postronne – jednak autor/autorzy powinni obowiązkowo wypowiedzieć się w języku angielskim.
 • Jury weźmie pod uwagę poprawność językową i merytoryczną, estetykę wykonania oraz pomysłowość autorów projektu.
 • Prace muszą zostać nagrane na płytę CD
 • Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica / opiekuna na przetwarzanie danych osobowych autora prac na potrzeby konkursu (załącznik regulaminu nr 2)
 • Opisane prace (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna) należy nadsyłać do 13 kwietnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „In the land of kangaroo”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2018 roku. Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane autorom prac w Szkole Podstawowej nr 6 w Poznaniu podczas uroczystości wręczenia nagród. Lista zwycięzców oraz dokładny termin wręczenia nagród zostaną opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy serdecznie do zmagań konkursowych!!!

Organizatorzy: Agnieszka Gabrysz, Sławomira Krenz