UWAGA WOLONTARIUSZE

Spotykamy się 20.03.2017 w godzinach 1510-1600.  Przynieście przybory plastyczne: blok techniczny, kredki, flamastry, nożyczki, klej itp. W czasie spotkania wykonamy motyle oraz ogłosimy wiosenną akcję „kartka z dobrym słowem” dla drugiego. Szczegóły na spotkaniu.