WIADOMOŚCI Z RŚA

KORESPONDENCJA Z 15.12.2020r.:

“Kochani Przyjaciele Misji w Ngaoundaye!     

         Na początku listu chciałabym bardzo przeprosić za słaby kontakt z nami, niestety mamy problem z internetem. Obecnie możemy korzystać jedynie z sieci telefonicznej ale internet działa bardzo słabo lub w ogóle. Na razie nie ma nadziei na zmianę. Dlatego nasz kontakt z Wami jest prawie niemożliwy. Ufam jednak, że życzenia i list uda mi się wysłać.

 Rok 2020 przyniósł nam niespodziewaną zmianę w naszym życiu. Z powodu CODIv-19 trzeba było zamknąć szkoły,co w naszym przypadku jest klęską, bo nie ma żadnej innej możliwości nauki, jak tylko w szkole. Ministerstwo powróciło szkoły na jeden miesiąc ale to niestety za mało, żeby można było nadrobić zaległości. Jednak dzięki Waszej pomocy finansowej mogliśmy zorganizować przez wakacje i początek września zajęcia wyrównawcze dla dzieci z najmłodszych klas tj. pierwszych i drugich, gdyż one najbardziej „ucierpiały” z powodu zamknięcia szkół. Zapomniały wszystkiego czego się nauczyły, bo niestety w domu nikt z nimi nie powtarzał i nie utrwalał. Dzięki jednak zajęciom dzieci mogły przejść do następnej klasy, a tylko rzeczywiście te najsłabsze trzeba było zostawić w tej samej klasie.

         Rok szkolny zaczął się z lekkim opóźnieniem, bo zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 26 września. W tym roku szkolnym mamy 10 klas, po ok. 51 dzieci w klasie, najliczniejsza jest klasa IV, mamy 58 uczniów. Wszystkich uczniów mamy 529. Dzięki Wam mogliśmy przyjąć 51 sierot i 16 dzieci z rodzin wielodzietnych.

Także w atelier krawiectwa, dziewczynki kontynuują swoją edukację. W tym roku mamy 31 dziewczyn, w tym 10 na pierwszym roku.  Dla nich  właśnie organizujemy naukę czytania i liczenia, czyli lekcje francuskiego i matematyki. To też dzięki Waszej pomocy.

Dzięki Waszemu wsparciu możemy kontynuować  zajęcia sportowe dla dziewczynek po lekcjach, zakupić dziewczynkom potrzebne pomoce do zajęć praktycznych z krawiectwa typu:włóczka, druty, szydełka, igły, bo niestety czasami nie stać rodziców na dodatkowe koszta. Natomiast dziewczynki bardzo lubią dziergać na drutach czy szydełku, haftować i wyszywać. W ten sposób nabywają praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać w życiu.

Oczywiście środki finansowe wykorzystywane są również na zakup kredy, mydła, naprawę ławek, stolików, i innych prac koniecznych w dobrym funkcjonowaniu szkoły.

To tak pokrótce z życia szkoły. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy, i zapewniamy o naszej modlitwie.

s.Barbara”