WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE

Ludzkie życie jest najcenniejsze. Może się zdarzyć, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Przeszkolony ratownik jest w stanie udzielić jej skutecznie i bezpiecznie.
Wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej może być przydatna w każdej chwili naszego życia. Klasy 7 przekonały się o tym 16 marca podczas szkolenia zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
Celem zajęć było wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia dzieci oraz młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie program stanowi podstawę dla prowadzanego w szkole przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
Uczniowie zapoznali się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Podczas pięciogodzinnych zajęć opanowali m.in. czym są stany zagrożenia życia lub zdrowia i poznali zasady, podstawowe sposoby i techniki wykorzystywane w udzielaniu pierwszej pomocy ( postępowanie resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układanie w pozycji bezpiecznej, złamania, rany i krwawienia, oparzenia oraz porażenia prądem). W trakcie zajęć praktycznych każdy uczeń podjął indywidualną próbę resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie pod nadzorem instruktora.
Program „Wiem jak ratować życie” uświadomił uczniom wagę udzielania pierwszej pomocy i ukształtował wśród nich postawy humanitarne.
Loading Images
wpif2_loading