WIOSENNE PORZĄDKI – POZNAŃ 2017

Tegoroczna Akcja Proekologiczna Wiosenne Porządki „Czysty Poznań- wspólna sprawa” odbyła się w dniu 21 kwietnia. W naszej szkole do akcji dołączyły się 3 klasy: 5c, 6a, 5a. Jak zwykle porządkowaliśmy tereny wokół szkoły i Górczynki. Niestety ciągle są to tereny do sprzątania, odpady nie trafiają tylko w miejsca do tego przeznaczone. Skala zaśmiecania Poznania jest ciągle duża. Za zaangażowanie wszystkich uczestników wiosennego sprzątania- wyrażamy podziękowanie.

Loading Images
wpif2_loading