WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY

Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „Cztery pory roku z OZE” oraz do swojego regionu.

Regulamin Konkursu znajduje się poniżej:

regulamin.pdf

Wykonane prace proszę dostarczyć do Pana Piotra Łukaszewskiego. Termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 22 kwietnia 2022 r.

Magdalena Sieczkarska

Piotr Łukaszewski