WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów  szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty  w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Nazwa konkursu Termin przeprowadzenia poszczególnych stopni
szkolny rejonowy wojewódzki
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 16.10.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 24.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 5.01.2024 godz. 10:00 czas trwania: 90 min.
2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 15.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 15.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 29.02.2024 godz. 14:00 czas trwania: 90 min.
3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 20.10.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 20.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 20.01.2024 godz. 10:00 czas trwania: 90 min.
4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 23.10.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 4.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 26.01.2024 godz. 14:00 czas trwania: 90 min.
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny 25.10.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 23.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 3.02.2024 godz. 10:00 czas trwania: 90 min.
6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 27.10.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 7.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 10.02.2024 godz.10:00 czas trwania: 90 min.

+ część ustna

7. Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 6.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 29.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 1.03.2024 godz. 10:00 czas trwania: 60 min.

+ część ustna

8. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 8.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 8.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 60 min. 2.03.2024 godz. 14:00 czas trwania: 60 min.

+ część ustna

9. Wojewódzki Konkurs Język Polskiego 10.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 11.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 16.03.2024 godz. 10:00 czas trwania: 90 min.
10. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 13.11.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 13.12.2023 godz. 14:00 czas trwania: 90 min. 23.03.2024 godz. 10:00 czas trwania: 90 min.

Zakresy wiedzy i wymaganych umiejętności na poszczególnych stopniach konkursów przedmiotowych zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu 11 lipca 2023 r.
https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2023/07/komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-organizacji-oraz-wymagan-stawianych-uczestnikom-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20232024/

Karta zgłoszenia ucznia https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/09/zalacznik-nr-3_karta_zgloszenia_ucznia_23_24.pdf

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/