WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jak co roku w czerwcu odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie klas IV-VII, którzy chcieliby kandydować na Przewodniczącego Szkoły, proszeni są o zgłoszenie się do opiekunek Samorządu Uczniowskiego p. I. Kemnitz lub p. J. Krawczyk oraz przygotowanie plakatu wyborczego formatu A3 i dostarczenie go do opiekunek do dnia 9 czerwca. Wybory odbędą się dnia 13 czerwca 2022.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego