ZAJĘCIA NA BASENIE ODWOŁANE

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje, że do końca roku szkolnego 2020/21 zajęcia z nauki pływania nie będą wznowione ze względu na istniejącą sytuację pandemiczną i liczną rezygnację uczestników. Niewykorzystana kwota zostanie zwrócona w miesiącu marcu.

W klasach 0-III zwrotu dokonają wychowawcy klas od 10 marca.

Klasy IV – VIII  pieniądze mogą  odbierać 12 i 19 marca w godzinach 13.00-15.00 w pokoju nr 5. Odbiór środków tylko z dowodem tożsamości ( np. legitymacja, dowód osobisty).