WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!

Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 79 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW

3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły zsp3@poczta.onet.pl skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, z zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w holu szkoły. Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r. Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo — wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w holu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 79 w Poznaniu
Hanka Gadzińska

Pismo Dyrektora Szkoły do Rodziców

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 79 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

ANKIETA- konsultacje

Szkoła klauzula informacyjna Covid-19 13.05.2020

OŚWIADCZENIE RODZICA

ANKIETA- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (świetlica)