ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINÓW

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać 9 lipca w godzinach 10.00- 13.00 w sekretariacie szkoły (wejście od strony ul. Jarzębowej w maseczkach).

Zaświadczenie odbiera uczeń przedstawiając legitymację szkolną lub rodzic/ opiekun  legitymując się dowodem osobistym.