ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły. Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole będą funkcjonowały bez zmian. Plany zajęć on-line będą zamieszczone na szkolnej platformie edukacyjnej.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Rodziców, którzy takiej pomocy potrzebują prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły i podanie godzin pobytu dziecka w świetlicy.