Świetlica

KOMUNIKAT

Przypominamy, że Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, dlatego 14 października szkoła zapewnia wyłącznie opiekę w świetlicy. Deklaracje pobytu dziecka na [...]