Dokumenty szkolne

 

NAZWA DOKUMENTU OPIS DOKUMENTU
Statut Szkoły Podstawowej nr 79 Statut Szkoły Podstawowej nr 79 (zaktualizowano 11.2018r.)
Statut Gimnazjum nr 44 Statut Gimnazjum nr 44 w Poznaniu im. Mariusza Zaruskiego (zaktualizowano 12.2017r.)
Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły
Program profilaktyczno – wychowawczy Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu na lata 2018/2019
 Regulamin SU  Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera
Oferta ubezpieczenia  Oferta ubezpieczenia pakiet  SZKOŁA 2016
 Warunki ubezpieczenia  Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
 Warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 Warunki ubezpieczenia