Dokumenty szkolne

 

DOKUMENT
Statut Szkoły Podstawowej nr 79 (zaktualizowano 11.2018r.)
Kryteria oceny zachowania  – system punktowy
Regulamin wycieczek SP nr 79 (zaktualizowano 15.05.2019r.)
Statut Gimnazjum nr 44 w Poznaniu im. Mariusza Zaruskiego (zaktualizowano 12.2017r.)
Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły
Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu na lata 2018/2019
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera
 Oferty ubezpieczenia dla NNW pakiet  SZKOŁA 2019
 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów