Dokumenty szkolne

 

NAZWA DOKUMENTU OPIS DOKUMENTU POBIERZ WIELKOŚĆ PLIKU
Statut szkoły Statut Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera (zaktualizowano 12.2017r.)   676KB
Program profilaktyczno – wychowawczy Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu na lata 2017/2018
 Regulamin SU  Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera  208KB
Oferta ubezpieczenia  Oferta ubezpieczenia pakiet  SZKOŁA 2016
 Warunki ubezpieczenia  Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu  285KB
 Warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów  106KB
 Warunki ubezpieczenia koszt ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 53zł  560KB