Dokumenty szkolne

DOKUMENTY
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (zaktualizowano 12.09.2023r.)
Regulamin punktowego oceniania zachowania (zaktualizowano 12.09.2022r.)
Regulamin stroju uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu (12.09.2022)
Zasady współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami (20.02.2020r.)
Zarządzenie ds. zasad zaliczania wymiaru godzin
Procedury dotyczące zasad przyprowadzania i odbierania dziecka 

załącznik 1              załącznik 2

Program Wychowawczo Profilaktyczny 2022_2023 (zaktualizowano 21.09.2022r.)
SP_wizerunek dziecka i opiekuna prawnego_wersja podstawowa

SP_formularz informacji o stanie zdrowia dziecka

Przedszkole_upowaznienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna

SP_upowaznienie do odbioru dziecka ze szkoly-swietlicy_klauzula informacyjna

Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_wizerunek_strony www

Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_kontrahenci

SP_wizerunek osob innych niz dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osob)_wersja podstawowa

Regulamin wycieczek SP nr 79 (zaktualizowano 15.05.2019r.)
Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera
Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki
Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem