Godziny pracy biblioteki

Biblioteka szkolna czynna jest:

Biblioteka klas I – V

p. Iwona Kalemba

(zaktualizowano 25.09.2022r.)

Biblioteka klas VI – VIII

p. Małgorzata Urbaniak

(zaktualizowano 03.10.2022r.)

Godziny Godziny
Poniedziałek 7:30 – 14:00 9:40 – 16:00
Wtorek 7:30 – 14:00 10:25 – 12:15

14:20 – 15:00

Środa 7:30 – 12:.30 8:50 – 13:15

14:15 – 14:30

Czwartek 7:30 – 15:00
8:50 – 14:15
Piątek 9:30 – 13:30 8:50 – 12:15