WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów

szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp. Nazwa konkursu Termin przeprowadzenia poszczególnych stopni
szkolny rejonowy wojewódzki
1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 23.10.2019

godz. 14:00

10.12.2019

godz. 14:00

28.03.2020

godz. 10:00

2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 31.10.2019

godz. 14:00

17.01.2020

godz. 14:00

13.03.2020

godz. 14:00

3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 5.11.2019

godz. 14:00

9.01.2020

godz. 14:00

21.02.2020

godz. 14:00

4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 4.11.2019

godz. 14:00

6.12.2019

godz. 14:00

6.03.2020

godz. 14:00

5. Wojewódzki Konkurs Historyczny 15.11.2019

godz. 14:00

10.01.2020

godz. 14:00

14.03.2020

godz. 10:00

6. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 22.10.2019

godz. 14:00

26.11.2019

godz. 14:00

29.02.2020

godz.10:00

7. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 8.11.2019

godz. 14:00

12.12.2019

godz. 14:00

28.02.2020

godz. 10:00

8. Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego 30.10.2019

godz. 14:00

3.12.2019

godz. 14:00

23.03.2020

godz. 10:00

9. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 18.11.2019

godz. 14:00

13.01.2020

godz. 14:00

21.03.2020

godz. 10:00

10. Wojewódzki Konkurs Język Polskiego 29.10.2019

godz. 14:00

4.12.2019

godz. 14:00

22.02.2020

godz. 10:00

11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 28.10.2019

godz. 14:00

29.11.2019

godz. 14:00

7.03.2020

godz. 10:00

REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW DOSTĘPNE TUTAJ