ETAP REJONOWY MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ETAPIE REJONOWYM

 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA

Odbędzie się on 12.04.2018r. godz.15.00 w Szkole Podstawowej nr 79 w Poznaniu

ul. Jesionowa 14 (wejście od ulicy Jarzębowej)

tel./fax. (0–61)832 – 14 – 12

Prosimy o przesyłanie nazwisk uczniów (czwartoklasisty, piątoklasisty, szóstoklasisty i siódmoklasisty),

którzy wygrali etap szkolny, na adres szkola79@poczta.onet.pl do 28.03.2018r.

Prosimy także podać nazwiska uczących ich nauczycieli polonistów.

(Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej głównego organizatora SP nr 18: www.sp18.poznan.pl)

17.04.2018r. – ogłoszenie wyników etapu rejonowego

26.04.2018r. – finał w SP nr 18 o godz. 15.00

10.05.2018r. – rozdanie nagród w SP nr 18 o godz. 15.00

 ZAPRASZAMY