KONKURS “ANIOŁY” DLA KLAS I – III

Konkurs  plastyczny  na  ozdobę  choinkową  w  postaci  Anioła  odbędzie   się  3  grudnia  w  godzinach  9.40-10.30  w   sali  nr  41. Chętni  uczniowie naszej szkoły z klas I – III (maksymalnie  5  osób  z  każdej  klasy)  pod  kierunkiem  Pani  D. Kortus  i  Pani  A. Szymańskiej  wykonają  ozdobę  choinkową  z  materiałów  dostarczonych  przez  organizatorów.

Cele  konkursu :

– rozwijanie  uzdolnień  plastycznych

– rozwijanie  twórczości  i   kreatywności

Oceniane  będą :

– oryginalność  i  pomysłowość

– stopień  trudności  wykonania

– dobór  materiałów

– estetyka  wykonania

Wszystkie  Anioły  zostaną  zawieszone  na  choince, która  będzie  ozdobą  naszego  holu.

 

Organizatorzy : Dorota  Kortus, Anna  Szymańska