KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO  DLA KLAS IV – VIII “GRAMMAR CAN BE FUN”

25 lutego o godz. 13:30 w sali 22 (SP) odbędą się szkolne eliminacje do międzyszkolnego konkursu języka angielskiego “Grammar can be fun”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału.

Zgłoszenia przyjmuje p. Sosnowska lub p. Winkel do 17 lutego.

Test kwalifikacyjny będzie obejmował następujące zagadnienia:

ETAP SZKOLNY

  • klasa IV – ‘be’, ‘have got’, Present Simple
  • klasa V – Present Simple, Present Continuous, Past Simple
  • klasa VI – Past Simple, Present Perfect, Future (Present Continuous, Future Simple, ‘be going to’)
  • klasa VII – Conditionals (0, 1, 2, 3)
  • klasa VIII – Passive (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect), Reported Speech (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, will, must/have to, can/could)

Trzyosobowa reprezentacja – zwycięzcy etapu szkolnego z klasy IV, V, VI, VII i VIII – będzie uczestniczyć w rywalizacji międzyszkolnej 12 maja w siedzibie organizatora – Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17/25 w Poznaniu.

ETAP MIĘDZYSZKOLNY

  • klasa IV – Present Continuous, Past Simple
  • klasa V – Future (Present Continuous, Future Simple, ’be going to’)
  • klasa VI – Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
  • klasa VII – (Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Continuous)
  • klasa VIII – Inversion (Conditionals, little, never/seldom, as, so, only when, only after, under no circumstances, on no condition/account, at no time, in no way, not only, not until), Articles (including geographical names)