KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 19.02.2020 r. godz. 9:00-09:45 odbędzie się etap szkolny konkursu “Matematyka bez pamiętnika” organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM. Konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych uczniów klas siódmych i ósmych. 
Konkurs posiada nietypową formę, gdyż startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Na etapie szkolnym ważna jest  umiejętność rozumienia czytanego tekstu, na etapie finałowym słuchania i przetwarzania informacji. Głównym założeniem jest nacisk na zrozumienie pojęć matematycznych a nie wiedzę pamięciową, stąd też nazwa “Matematyka bez pamiętnika”.
Zainteresowanych udziałem uczniów  prosimy o zapoznanie się z regulaminem  dostępnym na stronie:  https://www.facebook.com/bezpammat/posts/966562723720075?__tn__=K-R
oraz zgłoszenie chęci udziału w konkursie u nauczyciela matematyki: p. I. Kemnitz lub p. J. Krawczyk