KONKURS “MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

ZAPRASZAM  DO WZIĘCIA UDZIAŁU

  W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

PT.: ”MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.

Spośród innych nauk matematyka przede wszystkim z jednego powodu cieszy się szczególnym poważaniem; jej twierdzenia są bezwzględnie pewne i niezaprzeczalne, podczas gdy twierdzenia wszystkich innych nauk są do pewnego stopnia przedmiotem sporu i wciąż narażone na obalenie.

A.Einstein

KATEGORIE KONKURSU:

 • Pojęcie matematyczne,(np. symetria, odbicie, wielościan)
 • Prawidłowość matematyczna,(np. zależności, proporcje)
 • Metafora matematyczna.(np. nieskończoność, wektor, punkt)

OPIEKUN KONKURSU: Anna Pękala z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

 

I. Przepisy ogólne:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs ma na celu podjęcie działań popularyzatorskich. Skierowany jest dla osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

II. Zgłaszanie prac:

 1. Konkurs trwa do 31 października przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VI.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.
 3. Zdjęcia mogą być wydrukowane lub wywołane. Minimalny format zdjęć to A5. Do zdjęć należy dołączyć karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą.
 4. Organizator nie zwraca prac biorących udziału w konkursie.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest jedynym autorem fotografii. Jednocześnie zezwala organizatorowi  na nieodpłatne publikowanie zdjęć w dowolnej formie (folder, strona www.) z zachowaniem informacji o autorze.
 6. Zdjęcia pobrane z Internetu będą zdyskwalifikowane.
 7. Na trzy najbardziej oryginalne zdjęcia czekają nagrody.