KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Uwaga! 
Konkurs adresowany jest do uczniów biorących udział w projekcie Erasmus, którzy oddali wymagane zgody, przystąpili do testu językowego oraz rozmowy w jęz. angielskim. Prace uczniów spoza projektu nie będą brane pod uwagę.
Ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą naszej szkoły, naszego miasta i naszego kraju.
Prezentacja musi być wykonana w języku angielskim i nie może trwać dłużej niż 5 minut. Można ją robić samodzielnie bądź w grupach 2-3 osobowych, ale nie większych.
Format – dowolny. Może być wykonana w programie Power Point bądź w formie filmiku/ teledysku.
Na Wasze prace czekamy do dnia 10 stycznia 2020 r.
Przesyłajcie je na adres mailowy:
bądź przekażcie w szkole p. Winkel. p. Kursie, p. Karczyńskiej bądź p. Cichosz.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!